Skip to main content

Malminetsintä ja Rajapalojen kaivoshanke kirvoitti keskustelua Mawson oy:n toimipisteen avajaisissa tiistaina 2.11. Ylitorniolla. Paikalle saapui päivän aikana noin parisenkymmentä tutkimus- ja kaivostoiminnasta kiinnostunutta keskustelijaa. Kävijöitä puhuttivat muun muassa se, minkälaisella sijainnilla kaivos tulisi olemaan toteutuessaan, sekä minkälaisia vaikutuksia kaivoksella tulisi olemaan kuntalaisten elämään ja elinkeinoon. 

Mawson oy:n Ylitornion toimipiste sijaitsee osoitteessa Alkkulanraitti 48. Aukiolot päätetään jatkossa kävijöiltä saadun palautteen pohjalta, ja niistä ilmoitetaan muun muassa toimipisteen ulko-ovella ja aulatiloissa. Toimipisteellä päivystää pääsääntöisesti kaksi Mawson oy:n työntekijää, jotka ovat valmiita kertomaan ja keskustelemaan tarkemmin kaivoshankkeesta ja sen suunnittelun tilanteesta, sekä Mawsonin toteuttamista malminetsintätutkimuksista ja niiden etenemisestä..

 Mawson painottaa, että avoin keskustelu on tärkeässä roolissa kaivoshanketta ja tutkimustoimintaa suunniteltaessa, sillä kaikilla osapuolilla on oikeus oikean ja ajantasaiseen tietoon. Kuntalaisilta saatua palautetta arvostetaan, ja saatu tieto pyritään huomioimaan suunnitelussa.

Aluillaan olevalle Rajapalojen kaivoshankkeelle on omistettu toimipisteeltä oma huone, johon päivittyy ajantasaista tietoa hankkeesta ja sen etenemisestä.

Aluillaan olevalle Rajapalojen kaivoshankkeelle on omistettu toimipisteeltä oma huone, johon päivittyy ajantasaista tietoa hankkeesta ja sen etenemisestä.

Geologi Janne Kinnunen esitteli kiinnostuneelle kuntalaiselle kaivoksen mahdollista sijaintia kartalla.

Geologi Janne Kinnunen esitteli kiinnostuneelle kuntalaiselle kaivoksen mahdollista sijaintia kartalla.

Paikalliset voivat osallistua YVA-menettelyyn

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä eli YVA:lla hankitaan tietoa suunnitteilla olevan kaivoshankkeen vaikutuksista luonnonympäristöön ja ihmisiin. YVA:n aikana kootaan tietoa hankealueesta, hankkeen vaikutusalueesta sekä hankkeen eri toiminnoista ja ominaisuuksista, joista vaikutuksia voi aiheutua.

YVA:a varten kerätään tietoa muun muassa alueen luonnonympäristöistä, siellä asuvista ihmisistä ja elinkeinoista. Paras paikallistuntemus on alueella asuvilla ja toimivilla ihmisillä. Paikallisilta asukkailta saatu palaute pyritään ottamaan huomioon suunnittelussa mahdollisimman kattavasti. Osana YVA-menettelyä järjestetään useita sidosryhmätapaamisia ja palautetta kerätään myös sähköisen palautekanavan avulla hankkeen suunnittelun ajan. Paikallisten osallistuminen hyödyttää arviointi- ja suunnittelutyötä olennaisesti. 

Kun varsinainen YVA-menettely käynnistyy, laaditaan ensin YVA-ohjelma, joka on suunnitelma siitä, miten vaikutukset arvioidaan ja mihin osa-alueisiin keskitytään. Jokaisella on mahdollisuus antaa mielipiteensä YVA-ohjelmasta. Arvioinnin tulokset kootaan YVA-selostukseksi, joka tehdään ohjelmassa kuvatun suunnitelman ja ELY-keskuksen ohjaavan lausunnon mukaisesti.

Tällä hetkellä YVA-menettelyä valmistellaan, eli kerätään lähtötietoja ja laaditaan alustavia hankesuunnitelmia. Seuraavassa vaiheessa laaditaan YVA-ohjelma, johon siirrytään, kun alustavat hankevaihtoehdot hahmottuvat.