Skip to main content
Hankealue sijaitsee Lapin eteläosassa Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella. Violetilla on osoitettu alueen likimääräinen sijainti

Hankealue sijaitsee Lapin eteläosassa Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella. Violetilla on osoitettu alueen likimääräinen sijainti

Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunnitteilla kulta- ja kobolttikaivos. Louhinnan toteuttamiseksi tutkitaan useita vaihtoehtoja. Rajapalot sijoittuu Suomen kolmen parhaan kultavarannon joukkoon pitoisuuden ja arvioidun kultamäärän perusteella, ja on yksi harvoista NI 43-101 -arviointistandardin mukaisesti arvioiduista kobolttivarannoista Euroopassa. 

Rajapalojen kalliopaljastumista, lohkareista ja kallioperästä on otettu vuoden 2012 jälkeen tuhansia näytteitä, joiden kultapitoisuus on merkittävä. Alueelta on kullan lisäksi tunnistettu merkittäviä kobolttipitoisuuksia. Tutkimukset osoittivat koboltin esiintymisen olevan vahvasti sidoksissa kullan esiintymiseen kallioperän eri kerroksissa. Kullan esiintyminen yhdessä koboltin kanssa on lisännyt alueen kiinnostavuutta entisestään, koska koboltti on yksi kriittisistä akkumineraaleista. Kullan ja koboltin lisäksi Rajapaloista ei ole löytynyt muita mahdollisesti taloudellisesti hyödynnettävissä olevia mineraaleja. 

Hankealueen likimääräinen sijainti, varantokohteet ja valuma-alueen raja. Alueen rajaus tarkentuu kaavatyön edetessä

Rajapalojen alue voidaan jakaa pienempiin kohdealueisiin. Näitä kohteita ovat Palokkaan ja Etelä-Palokkaan esiintymät, jotka sijaitsevat Palokkaanlammen itäpuolella, niin sanottu Kämppä (Hut) -esiintymä Palokkaanjoen eteläpuolella, Terryn vasara (Terry’s Hammer) -esiintymä Kämpän läheisyydessä sen kaakkoispuolella, Uusisaari -esiintymä Kämpän lounaispuolella sekä Rumajärvi-esiintymä Rumajärven länsipuolella sekä Raja ja Itä Joki (Joki East) -esiintymät Ylitornion ja Rovaniemen rajan tuntumassa. Yhtiö on päättänyt, että näiden kohteiden osalta siirrytään malminetsintävaiheesta kaivoshankevaiheeseen.  

Alueen varantokohteet on suunniteltu louhittavaksi maanalaisella louhinnalla.

Yhtiö julkisti joulukuussa 2018 ensiarvion Rajapalojen mineraalivarannosta. Viimeisin varantoarvion päivitys julkistettiin elokuussa 2021. Uuden arvion mukaan varannon kultapitoisuus on 19 % ja kullan määrä unsseina 47 % suurempi kuin syyskuussa 2020 julkistetussa varantoarviossa. Mineraalivarannoksi arvioidaan nyt 10,91 Mt mineralisoitunutta kiveä, jonka kultaekvivalenttipitoisuus on keskimäärin 3,0 g/t (“AuEq”); kullan ja koboltin keskipitoisuudet ovat 2,5 g/t kultaa (“Au”), 443 ppm kobolttia (“Co”). Varannossa kullan määrä on 887 tuhatta unssia ja koboltin 4,8 tuhatta tonnia. Tämä vastaa 1,04 miljoonan kultaekvivalenttiunssin otaksuttua mineraalivarantoa. 

Mawson Gold Ltd on kanadalainen malminetsintäyhtiö, joka keskittyy arvo- ja akkumetalliesiintymien etsintään pohjoismaissa ja Australiassa. Yhtiön merkittävin Rompas-Rajapalojen tutkimushanke sijoittuu Ylitorniolle ja Rovaniemelle. Varsinainen kaivoshanke sijoittuu tutkimusalueen sisälle, huomattavasti pienemmällä kohdealueelle Rajapaloihin. Tutkimuksia alueella toteuttaa emoyhtiön suomalainen tytäryhtiö Mawson Oy.

Anna palautetta kaavoitussuunnitelmasta