Skip to main content
Yleinen

Kaavoitus

Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunnitteilla kulta- ja kobolttikaivos. Hanke sijoittuu poronhoitoalueelle,…
yllapito
29.10.2021
Yleinen

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä (YVA) hankitaan tietoa suunnitteilla olevan kaivoshankkeen vaikutuksista luonnonympäristöön ja ihmisiin. YVA:in kootaan tietoa…
yllapito
18.10.2021
ajankohtaistaYleinen

Hankekuvaus

Hankealue sijaitsee Lapin eteläosassa Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella. Violetilla on osoitettu alueen likimääräinen sijainti Rovaniemen…
yllapito
18.10.2021
Yleinen

Lisätietoa kaavoituksesta

Vaihemaakuntakaava Vaihemaakuntakaavan laatimisesta vastaa Lapin liitto. Maakuntakaavatyö laaditaan tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Maakuntakaavatyötä ohjaa Lapin…
yllapito
27.9.2021