Skip to main content

Rajapalojen kulta-kobolttikaivoshankkeen alustava taloudellisuusselvitys

By 14.2.2023Yleinen

Mawson Oy on laatinut Rajapalojen kulta-kobolttikaivoshankkeen alustavan taloudellisuusselvityksen. Selvitys on julkistettu syksyllä 2022. Alustavan taloudellisuusselvityksen laatiminen on tärkeä askel, kun aletaan pohtia kaivostoiminnan kannattavuutta. Selvityksen tarkoituksena on analysoida projektin taloudellista potentiaalia ja elinkelpoisuutta. Alustava taloudellisuusselvitys sisältää perustietoa muun muassa pääomakustannuksista, jotka liittyvät projektin siirtämisestä tuotantovaiheeseen, ja arvion siitä, kuinka kaivos tulee toimimaan, kun se on rakennettu. Lisäksi selvityksessä arvioidaan kuinka paljon kultaa ja kobolttia kaivos tulee tuottamaan ja mitä toiminta tulee maksamaan. Selvitys auttaa ymmärtämään projektiin liittyvät riskit ja epävarmuustekijät.

 

Ohessa tiivis esitys alustavasta taloudellisuusselvityksestä:

Rajapalot PEA_FI_230206

 

Alustava taloudellisuusselvitys kokonaisuudessaan englanninkielisenä:

https://sedar.com/GetFile.do?lang=EN&docClass=24&issuerNo=00021162&issuerType=03&projectNo=03451541&docId=5321498