Rajapalojen kaivoshanke

Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunnitteilla kulta- ja kobolttikaivos. Hankkeelle laaditaan vaihemaakuntakaava sekä osayleiskaavat kummankin kunnan alueelle. Hankkeeseen liittyen toteutetaan myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), ja YVA-selostusvaiheen yhteydessä laaditaan arviointi hankkeen vaikutuksista mm. Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000-alueeseen. Suunniteltu kaivosalue sijoittuu Kemijoen vesistöalueelle. 

Rajapalot.fi -sivustolla jaetaan ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä ja sen eri vaiheista. Sivuilta löytyy lisäksi hankkeen suunnitteluun, kaavoitukseen ja YVA-menettelyyn liittyviä virallisia asiakirjoja mahdollisimman kattavasti. Sivustolla tiedotetaan myös osallisten ja sidosryhmien lakisääteisistä kuulemistilaisuuksista sekä niiden ajankohdista. Avoimen palautekanavan kautta on mahdollista esittää näkemyksiä ja kysymyksiä hankkeesta. Palautekanava avataan sivustolle vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Yleinen

Rajapalojen kulta-kobolttikaivoshankkeen alustava taloudellisuusselvitys

Mawson Oy on laatinut Rajapalojen kulta-kobolttikaivoshankkeen alustavan taloudellisuusselvityksen. Selvitys on julkistettu syksyllä 2022. Alustavan taloudellisuusselvityksen…
Yleinen

Keskustelutilaisuuksia Mawson Oy:n Ylitornion toimistolla

Mawson Oy järjestää kevään aikana keskustelutilaisuuksia eri aihealueisiin liittyen Ylitornion toimistolla (Alkkulanraitti 48). Tilaisuuksien tarkoituksena…
Yleinen

Mawson Oy:n Ylitornion toimipisteen aukioloajat keväälle 2023

Toimipiste on auki joka toinen tiistai klo 11-17 osoitteessa Alkkulanraitti 48 seuraavasti: 10.1., 24.1., 7.2.,…
Anna palautetta kaavoitussunnitelmasta