Rajapalojen kaivoshanke

Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunnitteilla kulta- ja kobolttikaivos. Hankkeelle laaditaan vaihemaakuntakaava sekä osayleiskaavat kummankin kunnan alueelle. Hankkeeseen liittyen toteutetaan myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), ja YVA-selostusvaiheen yhteydessä laaditaan arviointi hankkeen vaikutuksista mm. Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000-alueeseen. Suunniteltu kaivosalue sijoittuu Kemijoen vesistöalueelle. 

Rajapalot.fi -sivustolla jaetaan ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä ja sen eri vaiheista. Sivuilta löytyy lisäksi hankkeen suunnitteluun, kaavoitukseen ja YVA-menettelyyn liittyviä virallisia asiakirjoja mahdollisimman kattavasti. Sivustolla tiedotetaan myös osallisten ja sidosryhmien lakisääteisistä kuulemistilaisuuksista sekä niiden ajankohdista. Avoimen palautekanavan kautta on mahdollista esittää näkemyksiä ja kysymyksiä hankkeesta. Palautekanava avataan sivustolle vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Yleinen

Mawson Oy:n Ylitornion toimipisteen aukioloajat keväälle 2023

Toimipiste on auki joka toinen tiistai klo 11-17 seuraavasti: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3.,…
Yleinen

Kaavoitus

Rovaniemen ja Ylitornion raja-alueella sijaitsevalle Rajapalojen alueelle on suunnitteilla kulta- ja kobolttikaivos. Hanke sijoittuu poronhoitoalueelle,…
Yleinen

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä (YVA) hankitaan tietoa suunnitteilla olevan kaivoshankkeen vaikutuksista luonnonympäristöön ja ihmisiin. YVA:in kootaan tietoa…
Anna palautetta kaavoitussunnitelmasta